All4Care

Welkom op onze webpagina!

Wij, van All4Care, willen ervoor zorgen dat er geen enkele jongere tussen wal en schip valt. In de zorg zien we vaak dat complexere jeugd  wordt rondgestuurd van organisatie naar organisatie. Zoekend naar een juist behandeltraject , vaak zonder resultaat, verliest de klant steeds meer het vertrouwen in de zorg en perspectief op een positieve toekomst. Dit wil All4Care voorkomen door een sterke samenwerking en een compleet zorgaanbod. Om jongeren te motiveren is een stabiele plek met kwalitatief stevige zorg nodig. Dit doen wij samen met de jongere en het gezin samen. All4Care is bereid om buiten de lijntjes te denken en te handelen!

Wie zijn wij?

All4Care is een zorgcombinatie van de drie organisaties en diverse onderaannemers, gericht op ambulante en specialistische jeugdzorg, hulp en ondersteuning voor gezinnen, woonbegeleiding en welzijn: De drie organisaties  zijn Conaction, Stichting Klaver4 en Pandor. Met ieder vanuit hun eigen specialiteit en kennis wordt bij elke jongeren een plan op maat gemaakt. Er wordt gekeken naar de zorgbehoefte, maar ook de kwaliteiten van de jongere. Wanneer de kwaliteiten vergroot worden, neemt de zorgbehoefte af. Vanuit All4Care begeleiden we het hele zorgtraject en schalen we op of af waar nodig. 

Met wie werken wij samen?
All4Care werkt met diverse onderaannemers samen zoals Lydia Zorg voor Jeugd, Edu-Smart en Marcia Kinder en Jeugdpsychologie. Naast de vaste partners wordt op basis van zorgvragen en ondersteuningsbehoefte met een breed netwerk van jeugdzorg partners samengewerkt zodat er altijd zicht is op een passend hulp aanbod.

Wat bieden wij?

All4Care biedt hoogcomplexe jeugdzorg voor jongeren en gezinnen tot en met 18 jaar.  Met onze zorg zetten wij in op samen werken aan een toekomst met perspectief voor kind en gezin.

Wij bieden:

  • Specialistische ambulante hulp, individueel en systeem gericht
  • Dag en naschoolse programma’s gericht op dagbesteding, activering, training, therapieën en behandeling
  • Specialistische onderwijsbegeleiding en leerwerktrajecten
  • Woonbegeleiding gericht op 24 uurs begeleiding groep tot zelfstandigheidstraining
  • Maatwerk programma’s voor individuen en groepen

Contact met All4Care

Wilt u graag uitgebreide informatie ontvangen over de diverse diensten en zorgprogramma’s binnen All4Care, of wilt u graag een kennismakingsgesprek of intake gesprek aanvragen en een van onze locaties bezoeken, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoon of e-mail.Algemeen nummer: All4Care: 0165- 769033 (hoofdkantoor Conaction) Email: all4care@conaction.info

Binnenkort wordt een uitgebreide website gepubliceerd waar alle hulpvormen en programma’s uitgebreid toegelicht worden.

Conaction - 2017