Dagactivering 13 tot 17

De (intensieve) dagactivering helpt de jongeren om hun intrinsieke motivatie te (her)vinden en persoonlijke doelen te verwezenlijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, concentratie, assertiviteit, agressieregulatie, voorbeeld gedrag en prettige situatie op school en thuis. Het herontdekken van het plezier in leren, samenwerken, versterking van het zelfbeeld, en zicht op talenten staan centraal.
Voor wie is de dagactivering?


De (intensieve) dag activering is bedoeld voor jongeren van 13 tot 17 jaar die door meervoudige (gedrags)problemen niet meer kunnen functioneren binnen het leefsysteem.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
• Autoriteitsproblemen
• Agressie en beheersingsproblemen
• Een negatief zelfbeeld / gebrek aan zelfvertrouwen
• Motivatieproblemen / uitval gedrag school of bij hulpverleningsinstelling
• Gebrek aan discipline & doorzettingsvermogen
• Problematische thuissituatie

Het gaat om jongeren die door gedrags-problemen, vaak, op meerdere leefgebieden niet meer positief kunnen functioneren; op school, in de vrije tijd en in de thuissituatie. De eerste signalen zijn uitval of verwijdering van school, overlastgevende en/of kleine criminele activiteiten en een gespannen relatie met ouders. Met een intensief dag activeringsprogramma wordt weer structuur, rust, regelmaat en succeservaringen geboden.

Wat is dagactivering voor jongeren van 13 tot 17 jaar?
De dagactivering biedt een uniek programma voor jongeren met (meervoudige) gedragsproblemen en is gericht op:
• Gedragstrainingen:
- Fysieke training
- Mentale training - Sociale training
• Pedagogische begeleiding
• Onderwijs

Jongeren gaan door middel van een intensief groeps- en individueel programma werken aan positieve gedragsontwikkeling op school, thuis en in de vrije tijd. Wij bieden diverse sport en spelmethoden, gedragsoefeningen en thematische activiteiten gericht op gedrag en communicatie, samenwerken, samen leren.

In het onderwijsprogramma begeleiden we jongeren individueel en in kleine groepjes om weer succesvol deel te kunnen nemen aan onderwijs. De pedagogische begeleiding is gericht op wat een jongere zelf nodig heeft om in de dagelijkse levensbehoefte en ritme te voorzien. Wij betrekken hierbij actief de ouders.

Wanneer?
Het programma dagactivering duurt gemiddeld 20 tot 40 weken. De intake en aanmelding gaan daar nog aan vooraf.
De leerling is minimaal 2 en maximaal 5 schooldagen aanwezig. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de hulpvraag en zal de uiteindelijke duur van het programma bepalen. De tijden zijn:
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16:00 en vrijdag van 9.00 tot 12.00
De jongeren lunchen gezamenlijk en is vormt een onderdeel van het dagprogramma.

Financiering
Jongeren voor het dagactiveringsprogramma kunnen aangemeld worden middels een verwijzing door de jeugdprofessional en vallen onder de Jeugdwet. In sommige situaties kan een andere vorm van bekostiging van toepassing zijn.

Aanmelden?
Op onze website kunt u per e-mail digitaal aanmelden onder vermelding van naam, contactgegevens en gewenste programma. Het is echter ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen. Wij plannen dan een afspraak in om de aanmeldprocedure persoonlijk te bespreken en op te starten. Ook voor meer informatie of een verkennend gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen via aanmelden@conaction.info of via telefoonnummer 0165-769033.

Extra intensieve gezinsbegeleiding
Indien er sprake is van meer dan alleen een kind / jongere met problemen en ouders en / of het gezin ook extra zorgvragen en een ondersteuningsbehoefte hebben kan Conaction extra (intensieve) gezinsbegeleiding in zetten. Indien ouders aangeven hier behoefte aan te hebben wordt dit tijdens een kennismaking of intake gesprek nader besproken. Bij het onderdeel ouders – intensieve gezinsbegeleiding vindt u meer informatie over deze extra ondersteuningsmogelijkheid.


Conaction - 2017