Kansen voor 17+

Jonge mensen kunnen in de knel raken door problemen die op hun pad komen; zicht op passend onderwijs en werk verdwijnt. Wij hebben er vertrouwen in dat ieder individu dat (weer) gezien én gehoord wordt, in staat is tot het nemen van verantwoordelijkheid en zelf actief kan leren meedenken aan oplossingen.


Kansen voor Jongeren 17+ helpt de jongvolwassene om intrinsieke motivatie te (her)vinden en persoonlijke doelen te verwezenlijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, concentratie, assertiviteit, agressieregulatie, voorbeeldgedrag en positief perspectief op opleiding of werk.


Voor wie is Kansen voor Jongeren 17+?
Het 17+ Kansen voor Jongeren programma is bedoeld voor jongvolwassenen van 17 t/m 26 jaar die geen startkwalificatie, vervolgopleiding of weinig perspectief op werk hebben. Het gaat om jongvolwassenen die:
• vroegtijdig school verlaten hebben
• een uitkering ontvangen
• geen werk of dagbesteding hebben
*gedragsproblemen hebben
Het uiteindelijk doel is om deze jongvolwassenen te begeleiden naar onderwijs of werk / leerwerkbedrijf op MBO 2 niveau.

Wat biedt Kansen voor Jongeren 17+?
Kansen voor Jongeren 17+ biedt een uniek dagprogramma voor jongvolwassenen die willen werken aan het behalen van een startkwalificatie en of perspectief op de arbeidsmarkt. Het dagprogramma ziet er als volgt uit:
• Gedragstrainingen
- Fysieke weerbaarheid
- Mentale weerbaarheid
- Sociale vaardigheden
• Individuele begeleiding
• Leer/werk trajecten
• Workshops
• Onderwijs en beroepsoriëntatie

Jongeren gaan door middel van een intensief groeps- en individueel programma werken aan positieve gedragsontwikkeling in de verschillende leefgebieden: opleiding/werk, thuis en vrije tijd. Wij bieden diverse sport & spelmethoden, weerbaarheidstrainingen en oefeningen gericht op positieve gedragsontwikkeling, communicatie, samenwerken, samen leren.


Om jongvolwassenen te kunnen begeleiden naar een passende opleiding of werkomgeving, bieden wij maatwerk gericht onderwijs dat aansluit op de individuele leervraag van de deelnemer. Stichting Conaction biedt in de Eglantier onder andere een leerbedrijf Horeca en Zorg & Welzijn aan. Iedere deelnemer kan ook ervaring opdoen in andere werksoorten en dienstverlening. Vanuit Kansen voor Jongeren wordt een passend leerwerktraject gezocht en vindt begeleiding plaats tijdens het leerwerktraject.

Theorieonderwijs richt zich op beroepskeuzetesten, voorbereiding op toelatingstesten/vereisten voor een MBO opleiding en praktische vaardigheden zoals sollicitatietraining, presentatie en ICT vaardigheden.De individuele begeleiding is gericht op wat een jongere zelf nodig heeft om in de dagelijkse levensbehoefte en ritme te voorzien. Het herontdekken van eigen kracht, het plezier in leren en werken, samenwerken, versterking van het zelfbeeld en zicht op talentontwikkeling staan centraal

Wanneer?
Kansen voor Jongeren 17+ duurt gemiddeld 20 tot 40 weken en deelnemers kunnen iedere week instromen. Het programma is een volledig weekprogramma. Deelnemers kunnen minimaal 2 dagen tot 5 dagen per week deelnemen. De duur van het programma is mede afhankelijk van de leerbehoefte / zorgvraag van de deelnemer.

De tijden zijn:
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16:00 en vrijdag van 9:00 tot 12:00
De deelnemers lunchen gezamenlijk tijdens deze dagen.

Financiering?
Jongeren tot 18 jaar kunnen aangemeld worden middels een verwijzing via de Jeugdprofessional en vallen onder de Jeugdwet. Jongvolwassenen vanaf 18 jaar en ouder kunnen aangemeld worden op basis van verwijzing via WMO of PGB

Aanmelden?
Op onze website kunt u per e-mail digitaal aanmelden onder vermelding van naam, contactgegevens en gewenste programma. Het is echter ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen. Wij plannen dan een afspraak in om de aanmeldprocedure persoonlijk te bespreken en op te starten.

Ook voor meer informatie of een verkennend gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen via aanmelden@conaction.info of via telefoonnummer 0165-769033.

Extra intensieve gezinsbegeleiding
Indien er sprake is van meer dan alleen een kind / jongere met problemen en ouders en / of het gezin ook extra zorgvragen en een ondersteuningsbehoefte hebben kan Conaction extra (intensieve) gezinsbegeleiding in zetten. Indien ouders aangeven hier behoefte aan te hebben wordt dit tijdens een kennismaking of intake gesprek nader besproken. Bij het onderdeel ouders – intensieve gezinsbegeleiding vindt u meer informatie over deze extra ondersteuningsmogelijkheid.


Conaction - 2017