Leerbedrijf horeca en Zorg & Welzijn

Het leerbedrijf Horeca en Zorg & Welzijn biedt extra mogelijkheden voor jongeren om leer en stage ervaringen op te doen. Conaction biedt binnen de locatie Eglantier en het restaurant mogelijkheden om onder begeleiding van een leermeester – kok om deelnemers kennis te laten maken met het horeca vak. In samenwerking met Kloek gespecialiseerd in zorg en huisvesting voor (dementerende) senioren is het leerbedrijf Zorg & Welzijn gerealiseerd binnen de locatie Eglantier.


Het leerbedrijf biedt diverse mogelijkheden, jongeren kunnen ervaring op doen of een mogelijke studie en werk voor binnen de beide sectoren aanspreekt om hun startkwalificatie te gaan halen. Middels snuffelstages en projectopdrachten maken zij kennis met het vakgebied werken in de horeca en zorgverlening. Deze vorm van praktijkervaringen biedt jongeren de kans om hun interesse en talenten te ontdekken.

Voor jongeren die actief kiezen voor een van beide werksoorten, maar nog niet in staat zijn om middels regulier onderwijs aan de slag te gaan met de horeca of zorg opleiding bieden wij een uitgebreid programma. In combinatie met deelname in het dagactiveringsprogramma kunnen jongeren instromen in een leerstage van gemiddeld 2 tot 4 dagdelen voor een langere periode.

In deze leerstage wordt ervaring opgedaan in de verschillende facetten van het vak, ontvangen zijn praktijkbegeleiding en wordt het interne onderwijsprogramma afgestemd op uiteindelijke uitstroom naar een regulier onderwijsinstelling horeca of zorg & welzijn.


Vanuit het leerbedrijf werken wij met diverse onderwijsinstellingen samen. De praktijklessen, onderwijsbegeleiding en praktijkbegeleiding sluiten aan bij de uitgangspunten van de reguliere onderwijsinstellingen. Voor jongeren die interesse hebben in het leerbedrijf wordt op de begeleiding / onderwijsdeelname op maat samengesteld, in samenspraak met de toekomstige onderwijsinstelling. Voor meer informatie of een verkennend gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen via aanmelden@conaction.info of via telefoonnummer 0165-769033.


Conaction - 2017