Kids dagactivering

KIDS dagactivering helpt de leerlingen om hun intrinsieke motivatie te (her)vinden en persoonlijke doelen te verwezenlijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, concentratie, assertiviteit, agressieregulatie. Het herontdekken van het plezier in leren, samenwerken, versterking van het zelfbeeld, en zicht op talenten staan centraal.

Voor wie is KIDS dagactivering?
KIDS dagactivering is een programma voor leerlingen van de basisschool uit groep 6, 7 en 8 die te maken hebben met (een combinatie van) :
• Schooluitval
• Leerproblemen
• Gedragsproblemen
• Sociaal-emotionele problematiek
• Moeilijke thuissituatie

KIDS dagactivering is uitsluitend bedoeld voor leerlingen die (tijdelijk en/of gedeeltelijk) niet meer naar school gaan. Soms gebeurt er teveel in het dagelijks leven van een kind, zodat het zich niet meer kan handhaven op school, thuis of in de vrije tijd. Met rust, regelmaat, veilige omgeving en persoonsgerichte begeleiding begeleiden wij kinderen met het doel weer succesvol te kunnen deelnemen aan (passend) onderwijs. Ouders worden actief benaderd en betrokken bij de begeleiding van hun kind.

Wat is het KIDS dagprogramma?
KIDS dagactivering biedt een unieke combinatie van:
• Educatie
• Gedragsoefeningen
• Groepsactiviteiten (sportief)
• Pedagogische ondersteuning
• Individuele coaching

Het educatieve gedeelte is gelijk aan het naschoolse programma van KIDS naschoolse activering. Voor meer informatie daarover, kunt u onze andere folder inzien. Daarnaast worden de leerlingen in samenwerking met school ook begeleid in het maken van hun schoolwerk, zodat een achterstand beperkt blijft.

Het dagprogramma biedt een combinatie van groeps- en individuele begeleiding gericht op het leren omgaan met gedragsuitingen op school, thuis en in de vrije tijd. Dit doen wij door middel van diverse sport en spelmethoden, gedragsoefeningen en thematische activiteiten gericht op gedrag en communicatie, samenwerken, samen spelen, leren. Tijdens het dagprogramma wordt met de leerlingen gezamenlijk geluncht. Het bereiden en nuttigen hiervan maakt deel uit van het programma.

Wanneer?
Het KIDS dagprogramma duurt gemiddeld 20 tot 40 weken. De intake en aanmelding gaan daar nog aan vooraf. De leerling is minimaal 2 en maximaal 5 schooldagen aanwezig. De duur en het aantal dagdelen is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de hulpvraag. De tijden zijn ongeveer gelijk aan de reguliere schooltijden van basisscholen:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 15.15 en woensdag van 9.00 tot 12.15

Financiering
Kinderen voor het KIDS dagactivering programma kunnen aangemeld worden middels een verwijzing door de jeugdprofessional en vallen onder de Jeugdwet. In sommige situaties kan een andere vorm van bekostiging van toepassing zijn.

Aanmelden?
Scholen, ouders en verwijzers kunnen telefonisch en/of per e-mail contact met ons opnemen. Wij plannen dan z.s.m. een gesprek met school, ouder(s) en kind en starten de aanmeldingsprocedure op als we het er samen over eens zijn dat het kind aan ons programma gaat deelnemen.

Ook voor meer informatie of een verkennend gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen via aanmelden@conaction.info of via telefoonnummer 0165-769033.

Extra intensieve gezinsbegeleiding
Indien er sprake is van meer dan alleen een kind / jongere met problemen en ouders en / of het gezin ook extra zorgvragen en een ondersteuningsbehoefte hebben kan Conaction extra (intensieve) gezinsbegeleiding in zetten. Indien ouders aangeven hier behoefte aan te hebben wordt dit tijdens een kennismaking of intake gesprek nader besproken. Bij het onderdeel ouders – intensieve gezinsbegeleiding vindt u meer informatie over deze extra ondersteuningsmogelijkheid.


Conaction - 2017