Kids naschoolse activering

KIDS naschoolse activering helpt de leerlingen om hun intrinsieke motivatie te (her)vinden en persoonlijke doelen te verwezenlijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, concentratie, assertiviteit, agressieregulatie. Het herontdekken van het plezier in leren, samenwerken, versterking van het zelfbeeld, en zicht op talenten staan centraal.

Voor wie is KIDS naschoolse activering?
KIDS naschoolse activering is voor leerlingen van de basisschool uit groep 6, 7 en 8. Het gaat om kinderen die gezien de problemen waar zij op school, thuis en/of in hun vrije tijd mee te maken krijgen, dreigen uit te vallen of moeite zullen krijgen met de overstap naar het voortgezet onderwijs en/of van wie u als school ziet dat zij baat kunnen hebben bij het genoemde programma. Wij hanteren dus bewust geen strikte vereisten, checklijsten of etiketten waaraan een leerling moet voldoen.

Wat is KIDS naschoolse activering?
KIDS naschoolse activering behandelt vijf thema’s uit de leefwereld van het schoolgaande kind:
- • Ik & de ander (o.a. vriendschap, pesten, leraren, ouders)
- • Ik & mijn vrije tijd (o.a. hobby’s, muziek, sport, straat)
- • Ik & mijn lichaam (o.a. gezondheid, verslaving, puberteit)
- • Ik & mijn beeldscherm (o.a. social media, smartphone, gamen)
- • Ik & mijn toekomst (o.a. school/beroepskeuze, toekomstdromen, Cito)

Thema’s die inzicht geven in problematiek maar ook kansen en oplossingen bieden. De leerlingen werken in diverse werkvormen aan schoolse en sociale vaardigheden, krijgen zij zicht én grip op zichzelf en hun leefwereld.
Tijdens de middagen wordt theorie, samenwerken, stil zijn, bewegen, luisteren, spreken en individueel werken steeds afgewisseld. Creativiteit en in beweging komen spelen een belangrijke rol binnen het programma. Voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het programma is ruimte voor individuele gesprekken met de kinderen, school en thuis.

Naschoolse begeleiding voor twee middagen per week. Dit is bedoeld voor kinderen die nog wel naar school gaan, maar die baat hebben bij extra aandacht en begeleiding, en bij wie de eerder genoemde zaken spelen. Het naschoolse programma vindt plaats op de volgende tijdstippen in ons eductief centrum in de Eglantier.

Wanneer?
Het programma KIDS naschoolse activering duurt gemiddeld 20 tot 40 weken en deelnemers kunnen iedere week instromen. De intake en aanmelding gaan daar nog aan vooraf. De duur van het programma is mede afhankelijk van de leerbehoefte van de deelnemer. De bijeenkomsten zijn wekelijks op:
maandagmiddag van 15.30-17.30
donderdagmiddag van 15.30-17.30

Financiering
Kinderen voor het KIDS naschoolse programma kunnen aangemeld worden middels een verwijzing door de jeugdprofessional en vallen onder de Jeugdwet. In sommige situaties kan een andere vorm van bekostiging van toepassing zijn.

Aanmelden?
Scholen, ouders en verwijzers kunnen telefonisch en/of per e-mail contact met ons opnemen. Wij plannen dan z.s.m. een gesprek met school, ouder(s) en kind en starten de aanmeldingsprocedure op als we het er samen over eens zijn dat het kind aan ons programma gaat deelnemen.

Ook voor meer informatie of een verkennend gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen via aanmelden@conaction.info of via telefoonnummer 0165-769033.

Extra intensieve gezinsbegeleiding

Indien er sprake is van meer dan alleen een kind / jongere met problemen en ouders en / of het gezin ook extra zorgvragen en een ondersteuningsbehoefte hebben kan Conaction extra (intensieve) gezinsbegeleiding in zetten. Indien ouders aangeven hier behoefte aan te hebben wordt dit tijdens een kennismaking of intake gesprek nader besproken. Bij het onderdeel ouders – intensieve gezinsbegeleiding vindt u meer informatie over deze extra ondersteuningsmogelijkheid.


Conaction - 2017