Onderwijskundige begeleiding

De jongeren die deelnemen aan een van de programma’s volgen tijdelijk (in sommige gevallen ook al in eerder stadium) geen onderwijs of hebben geen startkwalificatie behaald. Om een goede terugkeer naar school of het behalen van een startkwalificatie mogelijk te maken wordt door (bevoegd tweedegraads) onderwijsbegeleiding gegeven. De onderwijsbegeleiding is gericht op een aantal specifieke onderdelen:

• Het ontwikkelen van leervermogen vanuit gedrag (wat kan een jongeren vanuit zijn gedragshouding/beperking op het gebied van leren aan)
• Leren vanuit het cognitief vermogen (wat is zijn cognitieve niveau en vaardigheden toegespitst op schoolkeuze en niveau)
• Individuele onderwijsbegeleiding (een op een begeleiding en maatwerk)
• Groepsonderwijs (klassikaal les en groepsopdrachten)
• Thematisch onderwijs (actuele maatschappelijke thema’s die aansluiten bij de beleving van jongeren)

Het doel van de onderwijskundige begeleiding is niet alleen om een mogelijke leerachterstand in te halen of te beperken, maar vooral om de jongere weer vertrouwen, motivatie en plezier in het leren te laten vinden. Conaction is geen vervangende school; echter wij sluiten wel aan bij de uitgangspunten/ criteria van de onderwijsinstellingen waar een jongere staat ingeschreven. In overleg met de onderwijsinstelling geven wij invulling aan de onderwijsbegeleiding. Dit kan variëren van gebruik maken van lesmateriaal tot en met het afnemen van toetsen. Het uiteindelijk doel is dat wij ervoor willen zorgen dat jongeren weer succesvol terug kunnen naar school na afloop van ons programma.


Conaction - 2017