Intensieve gezinsondersteuning

De basis van veiligheid en geborgen voor een jongere ligt thuis is het gezien. De basis vormt een hechte relatie tussen ouder(s) en overige familieleden. De veiligheid van thuis, een prettige leefsfeer en duidelijke regels en regelmaat bieden een grote bijdrage in het opvoeden en zich kunnen ontwikkelen van de kinderen in het gezin.

Wij beschouwen alle gezinsleden als volwaardige deelnemers, lerend en ontdekkend wie zij zijn en welke rol en taak ze kunnen nemen binnen het gezinssysteem. Sommige gezinnen hebben deze basis niet meer of kunnen het niet meer volledig op een goede wijze invullen. Soms heeft het te maken met de gedragsproblematiek van het kind, soms spelen er meerdere knelpunten en zorgvragen binnen het gehele gezinssysteem.

De intensieve gezinsbegeleiding helpt gezinnen en kinderen het verwezenlijken van een gezond opvoedingsklimaat en / of overige vraagstukken binnen het gezin. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opvoedingsregels, regelmaat, gezonde leefstijl maar ook vraagstukken zoals schulden problematiek, relatie vraagstukken of andere zorgvragen. Het herontdekken van het vertrouwen, opvoedingsafspraken, samenwerken, versterking van het zelfbeeld en eigen kracht staan centraal.

Voor wie is intensieve gezinsbegeleiding?
De intensieve gezinnen is bedoeld voor ouders met kinderen waarbij door (gedrags)problemen van het kind en/of diverse problemen bij meerdere gezinsleden er sprake is van een (ernstig) ontwricht opvoedkundig leefklimaat.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
• Autoriteitsproblemen
• Agressie en beheersingsproblemen tussen ouders en kinderen
• Conflicten met een of meerdere gezinsleden
• Motivatieproblemen / uitval gedrag school of bij hulpverleningsinstelling
• Meervoudige gezinsproblemen
• Schuldenproblematiek, werkeloosheid, verslavingsproblematiek etc

Het gaat om gezinnen die door een of meerdere problemen met het kind of tussen meerdere gezinsleden niet meer instaat zijn een veilige en geborgen leefomgeving kunnen realiseren.
De eerste signalen zijn een gespannen relatie met ouders, niet naleven van huisregels en afspraken en (dreigende) uitval van kind en/of ouders op een of meer leefgebieden.


Conaction - 2017