Ouderavonden

Ouders zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Om het contact met ouders goed te onderhouden is regelmatig contact tussen de ouders en medewerkers van Conaction. Ouders die intensieve gezinsbegeleiding ontvangen hebben een intensief contact met medewerkers. In veel gevallen is dit contact heel erg gericht op de ontwikkeling van het kind en daarmee gepaard gaan problemen. Vanuit onze ervaringen merken wij dat veel ouders ook behoefte hebben aan meer algemenere informatie over wat hun kinderen dagelijks doen. Veel kinderen vertellen wel het een ander vanuit hun beleving, maar veel ouders krijgen geen volledig beeld. Met de ouderavonden geven wij meer inzicht wat de kinderen iedere dag leren en doen, worden praktijklessen actief gepresenteerd, dus dat wat de kinderen overdag doen laten we de ouders ervaren door dezelfde lessen te ervaren in de praktijk. Op deze wijze proberen wij ouders meer gericht informatie te geven over de verschillende programma’s.


Iedere ouder herkent zich in de uitspraken, ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta en niemand mij begrijpt. Veel ouders hebben aangegeven dat ze ook graag hun ervaringen willen delen met andere ouders. Tijdens deze ouderavonden wordt extra aandacht geven aan de beleving en ervaringen van kinderen met (gedrags) problemen. Middels herkenning, begrip hebben voor elkaar en inlevingsvermogen worden ouders in de gelegenheid gesteld met elkaar ervaringen te delen en nieuwe kennis en inzichten op te doen.


Voor de ouderavonden worden ouders persoonlijk benaderd met een uitnodiging. Dit kan per brief, e-mail of telefonisch plaatsvinden. De ouderavonden vinden altijd plaats in de avonduren op de locatie Eglantier te Roosendaal.
Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via info@conaction.info of via telefoonnummer 0165-769033


Conaction - 2017