Psycho sociale therapie

Wat is psychosociale therapie?

Uitgangspunten:

  • De mens kan niet los gezien worden van zijn sociale context. Ieder mens kan en wil zich, naar vermogen, verantwoordelijk opstellen in relatie tot zijn omgeving. Mensen komen tot hun recht in het samenleven met elkaar en in de wisselwerking met hun omgeving.
  • Lichaam, geest en ziel zijn één. De mens is een holistisch wezen. Teleurstellingen en pijn zijn groeimogelijkheden. Groeien vraagt van jezelf veranderingsbereidheid, moed, bevlogenheid, passie, geloof , overtuigingskracht, nieuwsgierigheid, creativiteit en het stellen van doelen en doorzettingsvermogen waarmee de beweging wordt afgemaakt

Psycho sociale therapie maakt je van slachtoffer van je verleden tot architect van je nieuwe leven. De psychosociaal therapeut helpt om problemen onder ogen te zien en (alsnog) te verwerken. Dit gebeurt door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor jongeren en ouders en de manier waarop het probleem ervaren wordt. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt. Er wordt gekeken naar wat de cliënt wil en hoe de cliënt zich wil gaan voelen. Er wordt een actieplan opgesteld worden om dit doel te bereiken. Hierdoor kan een veranderingsproces in gang worden gezet wat het zelfinzicht vergroot, rust brengt in de emoties en het gevoel van eigenwaarde versterkt. Hierdoor ga je beter functioneren en positieve keuzes maken waardoor je weer lekker in je vel zit.

Neem voor meer informatie contact op met k.vandenboom@conaction.info 


Conaction - 2017