Psychomotorische Therapie

Binnen Conaction wordt er voor de deelnemers PMT (psychomotorische therapie) aangeboden. Dit is een bewegings- en lichaamsgerichte therapie bedoeld voor de sociale, cognitieve, lichamelijke en emotionele behoeften van de deelnemer. Binnen de therapie wordt er gewerkt met diverse thema’s die aansluiten op de behoefte van de deelnemer zoals lichaamsbeleving, ruimte, kracht, vertrouwen, ontspanning en afstemmen met de ander. Bij deze thema’s horen activiteiten waarbij het accent op het denken, voelen en handelen van de deelnemer ligt. Aan de hand van de activiteiten wordt er getracht gedrag te verkennen, herkennen en erkennen om zo tot bewustwording en eventueel gedragsverandering te komen. Heeft u nog vragen over PMT , dan kunt u mailen naar d.jongejan@conaction.info


Conaction - 2017