Nationaal Fonds Kinderhulp bekostigt studie deelnemer Conaction

Een deelnemer van Conaction kan een opleiding volgen namens het Nationaal Fonds KinderhulpBij Conaction werken jongeren aan hun problemen en aan hun toekomst. Soms is er ook financiële steun nodig om schulden op te lossen of te voorkomen en om toekomstplannen, zoals een opleiding, te kunnen verwezenlijken. De overheid en/of de gemeente kan en mag die niet altijd zelf doen en jeugdzorginstellingen, zoals Conaction, mogen dit ook niet zomaar doen.

Bedankt!
Geld wat voor zorg is bedoeld, mag bijvoorbeeld niet worden gebruikt om een studie te betalen. Daarom helpen gemeentes, maar ook Conaction, jongeren soms om de weg te vinden naar fondsen. Nationaal Fonds Kinderhulp is één van die fondsen. In dit geval hebben zij één van onze jongeren geholpen om door bekostiging van haar studie uit de schulden te kunnen blijven. Via deze weg willen wij Nationaal Fonds Kinderhulp hartelijk bedanken!