Hoe werkt specialistische ambulante hulpverlening in de praktijk?

Hoe werkt Specialistische Ambulante Hulpverlening in de praktijk?Specialistische ambulante hulpverlening is een belangrijk onderdeel van de zorg die Conaction biedt. Wat houdt die hulp in de praktijk in? Welke doelen worden daarbij nagestreefd? We leggen het concreet uit. 

Voor de ambulante hulpverlening door Conaction worden door de verwijzer vooraf heldere doelen geformuleerd. Om die te behalen moet een relatie worden opgebouwd met cliënten. De daadwerkelijke hulp vanuit onze organisatie begint daarom met kennismaken. Ons eerste doel daarbij is het opbouwen van vertrouwen. Dit is een proces dat continu doorloopt en per individu verschilt, maar altijd transparant en in openheid plaatsvindt. Zo geven we cliënten het gevoel dat we elkaar alles kunnen zeggen.

Betrokken, veilig en open
Nabijheid en aanwezigheid is een belangrijke waarde in het vertrouwensproces. Het gaat niet om 24/7 aanwezigheid, maar wel om oprechte betrokkenheid en meedenken als het nodig is. Wij nemen hierbij een proactieve houding aan. Conaction moet een veilige plek zijn waar je terecht kan voor een kop koffie en waar een cliënt zich serieus genomen voelt. Dat gevoel willen we ook overbrengen op medewerkers, stagiairs, buurtbewoners en alle andere bezoekers. Iedereen mag hier zichzelf zijn en er wordt niet geoordeeld.

Stimuleren en veerkrachtig handelen
Naast het werken aan de doelen, moeten we mee kunnen bewegen met de dynamiek van de personen die we helpen. Er zijn veel meer zaken van invloed dan enkel het probleem dat bij ons is gemeld. We richten ons daarom niet alleen op het aanleren van vaardigheden bij ouders en kinderen. Ook geven we erkenning, realistische adviezen, stimuleren mensen in hun talenten en stellen ons veerkrachtig op.
Onze cliënten staan er niet alleen voor. Iedereen die een bijdrage kan leveren aan een betere situatie wordt door ons benaderd. Soms zijn dat mensen binnen Conaction, maar soms ook daarbuiten zoals de WMO, schuldhulpverlening, huisarts, familie of een trainer.

Enkele voorbeelden van onze hulp in de praktijk:
● Een open gesprek bij ons op kantoor, een rustige wandeling met een cliënt of sparren in onze eigen dojo.
● Mee naar school, naar de voedselbank en de huisarts om iemand op weg te helpen.
● Soms samen de kamer opruimen of te leren hoe iemand zich kan ontspannen.
● Psycho-educatie geven aan ouders met betrekking tot de problematiek van hun kinderen.

Enkele voorbeelden van praktische resultaten die wij nastreven:
● Ouders leren hoe ze kunnen de-escaleren aan de hand van geweldloos verzet.
● Ouders leren om met elkaar te leren communiceren met betrekking tot de opvoeding van de kinderen.
● Jongeren leren meer controle te krijgen over hun emoties.
● Gezinnen leren samen problemen op te lossen en afspraken te maken.

Persoonlijke inzet
Onze ambulante hulpverleners zetten alles en iedereen in om voor het systeem en de individuen tot een positief resultaat te komen. Daar bestaat geen kant-en-klare aanpak voor; er komt soms veel creativiteit bij kijken om passende interventies te kunnen inzetten en goede connecties te maken. Dat betekent professioneel werken, maar ook vooral vanuit het hart! De cliënt mag verwachten dat we doen wat we kunnen om tot verbetering te komen. Dus ook als blijkt dat onze hulp niet aansluit bij een cliënt, zoeken wij naar een plek waar de benodigde expertise geboden wordt.