Samenwerkingsverband jeugdzorg Zeeland

Conaction zit in een samenwerkingsverband in ZeelandConaction maakt voor het verlenen van jeugdzorg in Zeeland deel uit van het samenwerkingsverband ZiLT. Onze organisatie biedt Zeeuwse jongeren zodoende behandelprogramma’s en intensieve begeleiding (perceel 3a), crisisopvang (perceel 4), specialistische zorg (perceel 5), lichte begeleiding (perceel 6) en diensten voor uitvoering van lokale toegangszaken (perceel 7). In perceel 4 neemt Conaction deel als onderaannemer voor de bereikbaarheidsdienst. Onze inzet in het Zeeuwse jeugdzorgveld zal zich met name toespitsen op ambulante zorg, dagprogramma’s en woonvoorziening.