ANBI

Doelstelling
De stichting beoogt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te functioneren en heeft ten doel het maatschappelijk welzijn en zorg binnen het sociaal domein op het gebied van preventie, activering, pedagogische begeleiding, onderwijsbegeleiding, zorgondersteuning en maatschappelijke opvang middels daaraan te relateren diensten, werkvormen en activiteiten binnen de leefdomeinen Welzijn, Zorg, Wonen en Werk & Onderwijs.

De stichting hanteert bij de inrichting van haar governance de principes en praktische bepalingen van de Zorgbrede Governancecode 2017 zoveel mogelijk en zal zorg dragen voor de toepassing van principe 1 en, voor zover relevant, principe 2 alsmede de waarborgen en randvoorwaarden voor goede zorg van de overige principes van de Zorgbrede Governancecode 2017. (art. 3, lid 1, van de statuten)


Conaction - 2017