Certificeringen

Stichting Conaction is ISO 9001: 2015 gecertificeerd. Jaarlijks worden de interne audits afgenomen door Certiked Loyd.
De HBO-opgeleide medewerkers zijn allen SKJ-geregistreerd en volgen de daaraan gekoppelde trainingen en opleidingen.
In 2018 heeft de GGD in het kader van de WMO-inspectie de stichting Conaction een positieve beoordeling gegeven.