Medewerkers

Michel Driessen
Michel is de medeoprichter en directeur-bestuurder van Stichting Conaction. Michel heeft een brede en lange ervaring in diverse functies (uitvoerend en management) binnen welzijnsinstellingen, lokale overheden en als zelfstandig maatschappelijk ondernemer voor projecten in het fysieke en sociale domein.

Michel beschikt over een zeer breed netwerk in met name Zuid-Holland en Brabant en doet zijn werk met passie en bezieling. Vanaf de start is Michel verantwoordelijk voor de programmaontwikkeling en marktverkenning van Conaction. Daarnaast verzorgt hij het contractmanagement én personeelsbeleid, maar hij staat daarnaast ook regelmatig in de uitvoering om jongeren te begeleiden.

Jacques Boere
Jacques heeft een lange staat van dienst in de financiële wereld. De laatste jaren is hij vooral actief als financieel adviseur bij welzijnsinstellingen. Voor Conaction verzorgt Jacques met nauwkeurige precisie de financiële administratie van de organisatie en adviseert het bestuur in deze.

Onderwijs

Ruth Schopenhauer
Ruth heeft jarenlange ervaring in het voortgezet onderwijs als docente Nederlands, verzorgde naschoolse programma’s voor leerlingen met een taalachterstand (Verlengde Schooldag), gaf individuele begeleiding en coaching aan rugzakleerlingen (o.a. ASS) en NT2 lessen.

In haar functie bij Conaction combineert ze deze ervaring. Lesgeven, het ontwikkelen van lesprogramma’s en het ondersteunen van leerlingen is altijd maatwerk en Ruth maakt zich dan ook sterk om vanuit persoonlijke betrokkenheid met de leerling te werken. Daarbij ontwikkelt zij vraag gestuurd de lesstof, in actieve samenwerking met de leerling. Ook kan Ruth jongeren en volwassenen begeleiden op het gebied van sollicitatietraining, NT2 lessen en taaleducatie, zowel individueel als in groepsverband.

Danique Meeuwissen
Danique heeft haar onderwijs ervaring opgebouwd in het basisonderwijs in zowel  Nederland als in België. Naast haar onderwijsbevoegdheid is ze ook bevoegd LO docent. Deze combinatie en haar hoge betrokkenheid bij kinderen vormt daar drijvende kracht om zowel in groepslessen als individueel onderwijs jongeren te begeleiden.

Dagactivering

Frans Storck
Frans is zijn carrière begonnen bij het Korps Commandotroepen. Na deze periode heeft hij bijna 20 jaar op verschillende afdelingen en groepen bij Jeugdzorg Friesland gewerkt. Zowel het groepswerk als één op één begeleiding en mentor zijn voor jongeren is hem op het lijf geschreven. Samen met jongeren de grenzen verkennen in de natuur is zijn grote passie. Frans werkt zowel bij de dagactivering en zoekt de uitdaging in het individueel begeleiden van jongeren. 

Frank Kramer
Frank heeft een brede werkervaring als pedagogisch medewerker en is van oorsprong leermeester en kok. Frank heeft een actieve bijdrage geleverd voor  de ontwikkeling van de locatie en programma van Conaction in Roosendaal. Met deze combinatie en zijn ervaringen als eigenaar van een gezinshuis is hij voor Conaction vooral werkzaam op het gebied van begeleiden kinderen en jongeren en het coördineren / uitvoeren van de leerwerkplaats horeca en zorg & welzijn.

Dennis Jongejan
Dennis is van oorsprong eerstegraadsdocent Lichamelijke Opvoeding. Hij is begonnen op het speciaal basisonderwijs als docent L.O, maar vrij snel daarna heeft Dennis de overstap gemaakt naar de gesloten jeugdzorg. Hier heeft hij gewerkt als activiteitenbegeleider en Rots en Water trainer voor jongeren van 12 tot 18 jaar met meervoudige gedragsproblemen. Daar is hij ook onderdeel geweest van een MFT team, dit is een gezinsbehandeling. Bij Conaction verzorgt Dennis de gedragstrainingen en volgt hij de masteropleiding voor Psychomotorische Therapie. Hier richt hij zich voornamelijk richt op lichaams- en bewegingsgerichte interventies en past deze toe binnen de gedragstrainingen.

Dominick Meijers
Dominick is een nieuwe junior gedragstrainer binnen Conaction. Tijdens de stage pedagogisch medewerker jeugd heeft Dominick bewezen veel affiniteit met het werk en de doelgroep te hebben. Dit heeft ertoe geleid dat Dominick is aangesteld na het behalen van zijn diploma. Binnen Conaction verzorgt hij onder andere Rots en Water trainingen en de persoonlijke begeleiding van jongeren.

Diederik Valentijn
Diederik Valentijn is met zijn aanstellingen bij Conaction eigenlijk weer terug op zijn 'oude' werkplek, maar met een keur aan nieuwe ervaring. Waar hij vroeger binnen de Eglantier werkte als instellingskok, is hij nu gedragstrainer voor de jongeren bij Conaction. Toch is zijn 'keukenervaring' meer dan welkom voor het aansturen van de doelgroep bij de activiteiten en horeca stages. 

De afgelopen jaren werkte Diederik in diverse jeugdzorg instellingen alwaar hij jongeren onder andere hielp met agressieregulatie en sporttrainingen, maar ook het personeel trainde in zelfverdediging en de-escalerende technieken.

Voor Conaction gaat hij al deze ervaring inzetten. Zo zal een deel van zijn werk bestaan uit gedragstrainer voor de jongeren en zal een ander facet bestaan uit het trainen van het personeel. Kortom: Diederik is meervoudig inzetbaar.

Gezinsondersteuning / pedagogisch medewerkers

Serge Weterings
Serge heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd met jongeren en gezinnen. Na de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft hij jarenlang als jongerenwerker gewerkt met diverse groepen jongeren in West Brabant en Utrecht. Naast het begeleiden van jongeren is Serge zich steeds meer gaan toeleggen op het begeleiden van gezinnen. Na het werken als jeugdprofessional voor gemeente ergen op Zoom is Serge weer terug gekeerd naar waar zijn hart ligt in de hulpverlening, ondersteuning bieden aan gezinnen en jongeren.

Daisy Scheele
Desi is een jonge talentvolle pedagogisch medewerker die het liefst werkzaam is met kinderen. Dit doet ze zowel vanuit groepsbegeleiding als individuele begeleiding. Haar enthousiasme in het werk draagt ze graag over aan de kinderen die zij begeleidt.

Karin van den Boom
Karin is sinds 1999 werkzaam binnen de jeugdhulpverlening. Binnen dit vakgebied heeft ze ervaring met vele facetten van het werk zoals bijvoorbeeld; crisisopvang, leefgroep, zelfstandigheidstraining.

Vanaf 2009 heeft ze deel uit gemaakt van het FACT team voor jongeren met complexe problematiek en hun ouders. Naast het ondersteunen van jongeren en ouders heeft Karin in 2011 haar studie als psycho-sociaal therapeut afgerond. Deze kennis wordt effectief ingezet in haar begeleiding van jongeren en ouders.

Ambulant Jongerenwerk

Coen Buijk
Coen werkt in de gemeente Rucphen als jongerenwerker.  Coen voert zijn werk als jongerenwerker met enthousiasme uit en werkt vanuit de beginselen van Welzijn Nieuwe Stijl, zoals hij die geleerd heeft bij zijn opleiding CMV aan de Avans Hogeschool in Breda. Na het afronden van die studie heeft hij in de regio Roosendaal in diverse wijken en dorpen als jongerenwerker met diverse doelgroepen gewerkt.

Coen werkt zowel vanuit accommodaties als op straat en zoekt daarbij de verschillende groepen op in hun directe omgeving. Voor de jongeren is Coen vertrouwd, rustig,  goed bereikbaar en toegankelijk.

Detachering

Conaction verzorgt ook medewerkers op basis van detachering bij andere organisaties. Dit kan op basis van tijdelijke inhuur ivm personele bezetting of op basis tijdelijke benodigde expertise. Op dit moment is Judith de Winkel als generalist Jeugd gedetacheerd bij de gemeente Woudenberg in het sociaal team.

Beloningsbeleid
De directeur-bestuurder en alle medewerkers van Stichting Conaction vallen onder de cao jeugdzorg en de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening met een eigen functiematrix met bijbehorende salaristabellen.   


Conaction - 2017