Onze werkwijze

Conaction zoekt de kracht van verbinding in het samenbrengen van mensen, middelen, organisaties en domeinen om te komen tot een nieuwe dynamiek en aanpak in de zorg. Dit doen wij in de overtuiging dat we met minimale overheadkosten, de inzet van gemotiveerde medewerkers, innovatieve methodieken en flexibiliteit een maximaal resultaat kunnen bereiken. Voor het bereiken van optimale resultaten is het belangrijk dat er slagvaardig, efficiënt en effectief met elkaar wordt samengewerkt. Ieder werkt vanuit zijn eigen expertise, maar is daar waar nodig ook inzetbaar op andere domeinen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid kan naar de overtuiging van Conaction alleen dan slagen als de samenwerking geformaliseerd wordt. Onze medewerkers staan naast onze deelnemers, spreken hen aan op hun eigen verantwoordelijkheid, stimuleren hun eigen kracht maar bieden ook de ruimte om fouten te maken en daar lering uit te trekken. Dat betekent in de praktijk dat onze (specialistische) zorg wordt ingezet daar waar nodig, maar dat wij streven naar het zo snel mogelijk normaliseren van de situatie.

Vraaggestuurde aanpak
Afhankelijk van de (zorg)vraag en behoefte werkt Conaction vanuit de gedachte dat begeleiding en specialistische zorg moeten uitgaan van kracht in plaats van een probleem. Dit doen wij door vraaggestuurd en oplossingsgericht te werken vanuit het individu en het systeem om hem heen. We beginnen niet met het langdurig inventariseren van de zorgvraag, overleggen, vaststellen van contra-indicaties et cetera. Wij werken andersom, vanuit signalen van de deelnemer, het systeem of het netwerk en starten snel met het samen zoeken naar de juiste zorg en begeleiding. Wij werken zonder wachtlijsten in de dagprogramma’s en ambulante begeleiding. Wij zijn van mening dat mensen met zorgvragen niet mogen wachten en doen er alles aan om dat te voorkomen. De aanpak van Conaction gaat minder uit van ‘blauwdrukken’ en beheersing. Ons gaat het erom een evenwicht te zoeken tussen regievoering en het verlaten van gebaande paden en traditionele kaders. Dat betekent minder traditionele werkvormen, verantwoordingskaders en werken vanuit bezuinigingen. Het betekent ook meer kansen voor innovatie.

De kracht van verbinding
Om onze doelen te bereiken moeten verbindingen worden gelegd tussen de partijen die iets kunnen bijdragen aan oplossingen. Door het bundelen van hun krachten kunnen mensen, netwerken en organisaties gezamenlijk echt iets bereiken voor de samenleving. Daar, in de samenleving, ligt de kracht die Conaction gebruikt voor haar aanpak. Wij zoeken de methodiek en het initiatief daar waar de kracht het grootst is: in de samenleving.

Kwaliteitscontrole
Wij geven permanent aandacht aan de kwaliteit van onze organisatie en de inzet van medewerkers en vrijwilligers. Conaction werkt volgens het INK model, waarin de bedrijfsstructuur en kwaliteitsnormen zijn verankerd. De kwaliteit van de uitvoering toetst Conaction met behulp van de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Onze diensten, projecten en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ondersteund worden met onder andere maatschappelijke kosten-batenanalyses. 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.