Organisatie

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting Conaction houdt toezicht op de bestuurder en adviseert en ondersteunt hem. De Raad van Toezicht is een orgaan op afstand, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in Stichting Conaction speelt. Dit kan bijvoorbeeld door werkbezoeken af te leggen, vertegenwoordiging in regionale bijeenkomsten en netwerken en advies te verstrekken aan de bestuurder.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en het beheer van het bestuur. De Raad van Toezicht kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele risico’s. Ook controleert de Raad van Toezicht of de wetten en regels nageleefd worden. Verder let de Raad van Toezicht op de integriteit van de bestuurder en – als dat van toepassing is – de identiteit van de school. De Raad van Toezicht houdt ook in de gaten of de school doelmatig en efficiënt werkt.
De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan. Bij een stichting benoemt de Raad van Toezicht zichzelf. De Raad van Toezicht is niet verankerd in het Burgerlijk Wetboek
De leden van de Raad van Toezicht hebben een brede ervaring in diverse functies in het sociale domein en een uitgebreide kennis van de lokale bestuurlijke en ambtelijke ontwikkelingen.

Leden Raad van Toezicht:
- Björn Rommens
- Rens Boons
- Kees Jongmans
- Robby van der Zande

Bestuurszaken kunnen worden gemaild naar info@conaction.info

Directeur- bestuurder
Michel Driessen is medeoprichter en directeur van Stichting Conaction. Hij heeft een brede en lange ervaring in diverse functies (uitvoerend en management) binnen welzijnsinstellingen, lokale overheden en als zelfstandig maatschappelijk ondernemer voor projecten in het fysieke en sociale domein.Driessen beschikt over een breed netwerk in met name Zuid-Holland en Noord-Brabant en doet zijn werk met passie en bezieling. Vanaf de start van Stichting Conaction is hij verantwoordelijk voor de programmaontwikkeling en marktverkenning van de organisatie. Hij verzorgt tevens het contractmanagement en personeelsbeleid en staat daarnaast ook regelmatig in de uitvoering om jongeren te begeleiden.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.