Voor onze cliënten

Een vertrouwenspersoons
Conaction vindt het belangrijk dat cliënten worden gehoord, ook als er vragen of minder positieve ervaringen zijn. Via Zorgbelang is een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan onze organisatie verbonden voor alle cliënten.
Maak jij gebruik van onze jeugdhulp- en WMO-voorzieningen en heb je vragen of klachten? Dan kun je gratis ondersteuning of hulp krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je ouders/verzorgers kunnen ook een vertrouwenspersoon raadplegen. Download hier onze flyer waarop je precies kunt lezen hoe je een vertrouwenspersoon inschakelt. 

Een klacht
Ben je niet tevreden over de hulpverlening, dan kun je dat het beste als eerste met de hulpverlener zelf bespreken. Je kunt dan samen kijken hoe het anders of beter kan. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de directeur van de organisatie. Hij zal de situatie beoordelen. Komen jullie er niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Een klacht kun je indienen door een brief of email sturen naar Stichting Conaction t.a.v. klachtencommissie.

Stichting Conaction
Eglantier 1K
4707 AA Roosendaal
info@conaction.info

*Anonieme klachten worden niet behandeld.

Privacy
De bescherming van persoonsgegevens middels de AVG is zeer belangrijk. Binnen Conaction wordt gewerkt volgens het privacy protocol. Wilt u meer informatie hebben over de regels en het privacyreglement dan kunt u hier het Privacy protocol bekijken.

Medezeggenschap/cliëntparticipatie
Participatie van cliënten in de jeugdzorg en de WMO betekent dat cliënten meepraten, meedenken, meebeslissen en meedoen bij zaken die voor hen belangrijk zijn in de jeugdzorg. Dat kan over individuele zaken gaan, zoals het maken van afspraken en het opstellen van het hulpverleningsplan, maar bijvoorbeeld ook over instellingszaken, zoals het opstellen van (groeps)regels of een klachtenregeling. Ook zijn er instellingsoverstijgende zaken waar cliënten invloed op kunnen hebben, zoals het jeugdzorg- en WMO-beleid dat door de de Provincie of het Rijk wordt uitgezet.

Medezeggenschap of cliëntenraden in de zorg hebben als kerntaak om de participatie van cliënten op instellingsniveau in te vullen. Maar als je de belangen van cliënten écht goed wil behartigen, is het natuurlijk belangrijk dat cliëntenraden stimuleren dat ook van de andere vormen van cliëntenparticipatie gebruik wordt gemaakt. Binnen Conaction organiseren wij op diverse wijze de medezeggenschap binnen de jeugdzorg en de WMO. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.