Best persons

Een van de pijlers van Conaction is het inzetten van Best Persons: mensen die bij uitstek geschikt zijn voor een project door hun unieke kwaliteiten, lef en passie voor het werk. Deze Best Persons vormen de sleutel tot het succesvol slagen van een project, activiteit en burgerbetrokkenheid. Zowel onze vaste medewerkers als de mensen in onze flexpool willen, kunnen en durven een Best Person voor Conaction zijn. Conaction werkt intensief samen met BestPersons.nl. Zij verzorgen de werving en selectie voor professionals en young potentials in het sociale domein.

Kijk voor meer info op www.bestpersons.nl 


Conaction - 2017