Leerbedrijf re-integratie

Sommige mensen zijn niet (meer) in staat volwaardig op de arbeidsmarkt te participeren. ConAction biedt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werkelozen, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte) de mogelijkheid om weer een dagritme en leerwerk ervaring op te doen. De ervaringsplekken kunnen variëren van één tot meerdere dagdelen per week. De deelnemers worden tijdens de werkzaamheden begeleid door een coach en kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een goed CV en het schrijven van sollicitatiebrieven.

Werk en arbeidsparticipatie is een belangrijk onderdeel van het dagelijks welzijn van volwassen burgers. Voor burgers is werk essentieel om een volwaardig bestaan te kunnen hebben en draagt het hebben van werk bij aan het sociale welzijn, zelfvertrouwen, erkenning en waardering. Een klein deel van de samenleving leeft aan de onderkant van de arbeidsmarkt en kan niet tot nauwelijks participeren in het arbeidsproces. Re-integratie en participatie trajecten kunnen mensen weer op weg helpen naar een opstap in het vinden van reguliere werk of vrijwilligerswerk. Conaction kan een bijdrage leveren in het opstellen van leerwerktrajecten in wijken en het ondersteunen en initiëren van nieuwe initiatieven die de wijkeconomie een impuls kunnen geven. Een belangrijke verbindende schakel vormt de actieve betrokkenheid van het (lokale) bedrijfsleven en het onderwijs.

Programma Roosendaal
In Roosendaal biedt Conaction de mogelijkheden voor mensen met het invulling geven van werk ervaringsplekken en leerstages. Op onze locatie in Roosendaal kunnen mensen vanuit re-integratie en / of maatschappelijke participatie aan de slag als gastheer / gastvrouw of voor een leerwerk plek in de horeca (kantine/ bedienen). Deelnemers in het re-integratie traject bij Conaction ontvangen praktijkbegeleiding en krijgen korte cursussen of workshops aangeboden.

Voor meer informatie of een verkennend gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen via aanmelden@conaction.info of via telefoonnummer 0165-769033


Conaction - 2017