Mantelzorgondersteuning

Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een kind blijkt gehandicapt, een vader gaat dementeren, een partner krijgt een chronische ziekte, een vriend krijgt een hersenbloeding of een buurvrouw wordt slecht ter been. Het kan iedereen overkomen. Het is heel normaal om iemand een handje te helpen en het kan veel voldoening geven. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan dit bij de mantelzorgen leiden tot stress, oververmoeidheid of lichamelijke klachten. Mantelzorgondersteuning helpt de zorglast te verlichten. Het belang van de mantelzorger - jong of oud - staat daarbij voorop.

Wie zorgt voor een langdurig zieke partner, gehandicapt kind of ander familielid, is mantelzorger. De ondersteuning die wij aan hen bieden bestaat uit:
• Emotionele ondersteuning: bij de mantelzorgconsulent kan men zijn verhaal kwijt.
• Praktische ondersteuning: hulp bij regelzaken.
• Informatievoorziening: bijvoorbeeld over mantelzorg, ziektebeelden, vrijwilligerszorg.
• Voorlichting geven: bijvoorbeeld aandacht vragen voor het herkennen en erkennen van mantelzorgers via lezingen.
• Respijtzorg: de zorg kan tijdelijk worden overgedragen aan een vrijwilliger of een professionele hulpverlener.
• Lotgenotencontact: gespreksgroepen voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld voor mantelzorgers van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.

In samenwerking met Kloek (woonvoorziening en zorg voor dementerende senioren) kunnen wij extra informatie en begeleiding bieden voor mantelzorgers die familielid en kennis begeleiden met dementie. Voor meer informatie of een verkennend gesprek kunt u altijd contact met ons opnemen via info@conaction.info of via telefoonnummer 0165-769033


Conaction - 2017