WMO & PGB ondersteuning

Niet alle zorg die mensen nodig hebben kan geboden worden via de reguliere zorgpakketten. Mensen met specifieke zorgvragen kunnen gebruiken maken voor individuele ondersteuning via de WMO of middels een PGB budget. Wij bieden individuele begeleiding aan mensen (jongeren en volwassenen) die om welke zorg reden dan ook niet meer (volledig) kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Dit kan door verschillende oorzaken tot stand gekomen zijn. De individuele begeleiding richt zich op het versterken van de eigen kracht en het mogelijk maken om (gepast) deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten. Dit kan in combinatie met verschillende vormen van dagbesteding. De individuele begeleiding vindt voornamelijk in de thuis situatie plaats maar kan ook gecombineerd worden met dagbesteding of vrijwilligerswerk vanuit Conaction.


Conaction - 2017