NAH

We maken bij onze begeleiding gebruik van verschillende methodieken. Een van de methodieken die veel wordt gebruikt is de methode: Hooi op je vork. Dit geeft een raamwerk voor het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Uitgangspunten van deze methode zijn:

• Ontdekken (anamnese) en ontwikkelen (doelen)
• Vroeger en nu (verkenning levenslijn)
• Verkenning van verschillende leefgebieden:
- uiterlijk
- gezondheid
- familie/relaties
- seksualiteit
- sociale contacten
- werk
- vrije tijdsbesteding
- woonomgeving en huishouding
- toekomstzekerheid
- onafhankelijkheid
- zingeving
• Visie van de omgeving, ouders, partners, andere familieleden.
• Uitgaan van wat wel kan, aansluiten bij de motivatie van de persoon.

Het model bestaat uit twee stappen:
1. Ontdekken: identiteit, levensvisie, zelfredzaamheid, wederzijdse verwachtingen.
2. Ontwikkelen: de persoon moet zijn leven opnieuw gaan vormgeven. Als hij weet wie hij is en wat hij wil, kan hij hiermee aan de slag. Door doelen te formuleren kan hij een begin maken met het realiseren van zijn wensen. Waarbij successen motiveren om door te gaan, dus is het zaak de doelen niet te groot te maken.


Conaction - 2017