Voor ouders

Wat doet Conaction voor OudersHerken je dat gevoel als ouder(s) dat je kind niet goed benaderbaar is, dat het niet meer lukt om elkaar aan te spreken en te begrijpen? Dat het steeds slechter gaat op school, of dat de driftbuien van je kind steeds frequenter en heftiger voorkomen? Het kan ook zijn dat je merkt dat het niet goed gaat op school of met bezigheden in de vrije tijd. Je weet als ouder(s) niet meer hoe het thuis aan te pakken.

Bij begeleiding van ouders gaan wij uit van de eigen kracht van de jongere en zijn/haar ouders. Samen met onze begeleiders zoek je naar een passende oplossing. We werken systemisch en oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat we ook veel aandacht hebben voor de omgeving van het kind. We richten ons op hulpbronnen en steunfiguren met aandacht voor risicofactoren. Gezamenlijk bekijken we wat haalbare doelen zijn.

Als de zorgen zo groot zijn geworden dat je het als ouder zelf niet meer redt, kun je contact opnemen met de Jeugdprofessional, medewerker CJG of sociaal wijkteam. In iedere gemeente kan het anders georganiseerd zijn. Samen met deze mensen kun je de ondersteuningsbehoefte beschrijven en op zoek gaan naar de passende hulp. Zijn jullie als ouder(s) enthousiast geworden over wat wij voor je kunnen betekenen, dan kan, eventueel samen met de verwijzer, een kennismakingsgesprek worden gepland. Tijdens die afspraak doen streven wij ernaar om op al jullie vragen antwoord te geven.

Ouderavonden
Ouders zijn zeer betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Om het contact met ouders goed te onderhouden, is er regelmatig contact tussen de ouders en medewerkers van Conaction. Ouders die intensieve gezinsbegeleiding ontvangen, hebben een intensief contact met medewerkers. In veel gevallen is dit contact sterk gericht op de ontwikkeling van het kind en daarmee gepaard gaande problemen. Vanuit onze ervaring merken wij dat veel ouders ook behoefte hebben aan meer algemene informatie over wat hun kinderen dagelijks doen. Veel kinderen vertellen wel het een ander vanuit hun beleving, maar veel ouders krijgen geen volledig beeld. Tijdens de ouderavonden lichten wij toe wat de kinderen iedere dag leren en doen en worden praktijklessen gepresenteerd. Op deze wijze proberen wij ouders gericht te informeren over de verschillende programma’s.

Iedere ouder herkent zich in uitspraken als ‘ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta’ en ‘er is niemand mij begrijpt’. Veel ouders gegeven aan daarom ook graag hun ervaringen te willen delen met andere ouders. Tijdens de ouderavonden wordt extra aandacht geven aan de beleving en ervaringen van kinderen met (gedrags) problemen. Middels herkenning, begrip hebben voor elkaar en inlevingsvermogen worden ouders in de gelegenheid gesteld met elkaar ervaringen te delen en tot nieuwe inzichten te komen.

Ouders worden per brief, e-mail of telefonisch uitgenodigd voor de ouderavonden. De bijeenkomsten vinden altijd plaats in de avonduren op de locatie Eglantier te Roosendaal.


Lees hier ervaringen van ouders

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.