Voor verwijzers

Stichting Conaction heeft meerdere contracten binnen de Jeugdzorg en WMO. Niet iedere regio is hetzelfde georganiseerd en heeft dezelfde werkwijze. Op onze website ziet u een overzicht van de belangrijkste diensten en producten die wij aanbieden. Echter niet alle producten waar wij een contract voor hebben, staan vermeld op de website. Hebt u een product in het productenboek gezien en vindt u dat het niet terug op de website? Neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie via 0165-769033 of info@conaction.info

Voor het bieden van jeugdzorg hebben wij overeenkomsten met drie regio’s. Voor de jeugdzorg in West-Brabant West is dat een overeenkomst voor laagcomplexe en hoogcomplexe zorg. De hoogcomplexe zorg (ambulant, dagprogramma en wonen met zorg) wordt aangeboden vanuit de zorgcombinatie All4Care, waarin alle betrokken zorgpartijen zijn vertegenwoordigd. In deze regio wordt gewerkt met een gezinsplan (vanuit de verwijzer), een jeugdbepaling (Jeugdbescherming Brabant) en vanuit de organisatie wordt een arrangement opgesteld. Bij iedere verwijzing is altijd een jeugdprofessional betrokken.

Voor de jeugdzorg in West-Brabant Oost hebben wij een overeenkomst voor ambulante begeleiding en dagprogramma. Voor deze regio geldt dat medewerkers CJG, sociaal wijkteams of Jeugdbescherming Brabant (en overige Gecertificeerde Instellingen) een verwijzing kunnen doen. De producten zijn gekoppeld aan productcodes waarvoor wij een overeenkomst hebben.

Voor de jeugdzorg in Zeeland hebben wij een overeenkomst voor ambulante begeleiding, dagprogramma en wonen met zorg. Voor deze regio geldt dat medewerkers CJG, Juvent of Intervence (en overige Gecertificeerde Instellingen) een verwijzing kunnen doen. De producten zijn gekoppeld aan productcodes waarvoor wij een overeenkomst hebben.

Voor de WMO hebben wij in twee deelregio’s een overeenkomst maatwerkvoorzieningen, te weten de Brabantse Wal en de D6 gemeenten (regio Etten-leur, Moerdijk en Roosendaal). De WMO-consulenten werken met een maatwerkvoorziening voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding.