Wat doen wij

Voor Jongeren
Conaction biedt jeugdzorg binnen meerdere domeinen. Het betreft specialistische ambulante begeleiding, dagprogramma en behandeling en wonen/verblijf met zorg. Hiervoor heeft Stichting Conaction zorgovereenkomsten gesloten met de regio’s West Brabant West (laagcomplexe en hoogcomplexe zorgovereenkomst), West Brabant Oost (ambulant en dagprogramma) en Zeeland (ambulant, dagprogramma en wonen/verblijf). Binnen de programmalijn worden diverse diensten aangeboden.en kinderen zich zo goed als mogelijk kunnen ontwikkelen naar volwassenheid. Daarnaast wordt met het gezin bekeken welke factoren van invloed zijn op het gezinsleven. De factoren die positief werken worden versterkt en voor de factoren die een negatief effect hebben wordt onderzocht wat mogelijk is om de invloed daarvan tot een minimum te beperken.

Concreet kan dat betekenen dat samenwerking met financiële hulpverlening gezocht wordt als blijkt dat financiële problemen een onevenredige druk op het gezin leggen. Met ouders kan gekeken worden naar vormen van individuele hulpverlening wanneer blijkt dat individuele problematiek een positieve ontwikkeling voor het gezin in de weg zit.De gezinsleden worden gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van mensen in hun netwerk ter ondersteuning van hun verbeterproces.

Voor Volwassenen
De Wet Maatschappelijke ondersteuning is voor volwassenen vanaf 18 jaar die hulp en ondersteuning nodig hebben. De geboden hulp kan op individuele basis zijn in de thuissituatie en op basis van groepsbegeleiding. Stichting Conaction heeft een specifiek programma voor de begeleiding van jong volwassenen.

Maatschappelijke voorzieningen

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.