Werkervaringsplekken

Leerbedrijf Horeca en Zorg & Welzijn
Het leerbedrijf Horeca en Zorg & Welzijn biedt extra mogelijkheden voor jongeren om leer- en stage-ervaringen op te doen. Conaction biedt binnen de locatie Eglantier en het restaurant mogelijkheden om onder begeleiding van een leermeester deelnemers kennis te laten maken met het horecavak. We doen dat op onze locatie in samenwerking met Kloek. Deze organisatie is gespecialiseerd in zorg en huisvesting voor (dementerende) senioren.

Het leerbedrijf biedt diverse mogelijkheden. Jongeren kunnen ervaring opdoen en bezien of studie of werk binnen de horeca of zorgverlening aanspreekt. Middels snuffelstages en projectopdrachten maken zij kennis met de vakgebieden. Deze vorm van praktijkervaringen biedt jongeren de kans om hun interesse en talenten te ontdekken.

Voor jongeren die kiezen voor een van beide werksoorten maar nog niet in staat zijn om binnen het reguliere onderwijs een horeca- of zorgopleiding te volgen, bieden wij een uitgebreid programma. In combinatie met deelname in het dagactiveringsprogramma kunnen jongeren voor een langere periode instromen in een leerstage van gemiddeld 2 tot 4 dagdelen. In deze leerstage doen zij ervaring op met de verschillende facetten van het vak en ontvangen ze praktijkbegeleiding. Het interne onderwijsprogramma wordt afgestemd op uiteindelijke uitstroom naar een reguliere onderwijsinstelling voor horeca of zorg & welzijn.

Ons leerbedrijf werkt samen met diverse onderwijsinstellingen. De praktijklessen, onderwijsbegeleiding en praktijkbegeleiding sluiten aan bij de uitgangspunten van de reguliere scholen. Voor jongeren die interesse hebben in het leerbedrijf wordt de begeleiding/onderwijsdeelname op maat samengesteld, in samenspraak met de toekomstige onderwijsinstelling.

Leerbedrijf re-integratie
Sommige mensen zijn niet (meer) in staat volwaardig op de arbeidsmarkt te participeren. Conaction biedt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, mensen met een beperking, mensen met een chronische ziekte) de mogelijkheid om weer in een dagritme te komen en leerwerkervaring op te doen. De ervaringsplekken kunnen variëren van één tot meerdere dagdelen per week. De deelnemers worden tijdens de werkzaamheden begeleid door een coach en kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een goed CV en het schrijven van sollicitatiebrieven.

Werk en arbeidsparticipatie is een belangrijk onderdeel van het dagelijks welzijn van volwassen burgers. Voor burgers is het hebben van werk essentieel om een volwaardig bestaan te kunnen hebben en draagt het bij aan het sociale welzijn, zelfvertrouwen, erkenning en waardering. Re-integratie en participatietrajecten kunnen mensen weer op weg helpen naar het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk. Conaction kan een bijdrage leveren in het opstellen van leerwerktrajecten in wijken en het initiëren en ondersteunen van nieuwe initiatieven die de wijkeconomie een impuls kunnen geven. Een belangrijke verbindende schakel vormt de actieve betrokkenheid van het (lokale) bedrijfsleven en het onderwijs.

Programma Roosendaal
Op onze locatie in Roosendaal biedt Conaction mensen de gelegenheid om via re-integratie of maatschappelijke participatie aan de slag te gaan als gastheer/gastvrouw en een leerwerkplek in de horeca (kantine bediening). Deelnemers in het re-integratietraject van Conaction ontvangen praktijkbegeleiding en krijgen korte cursussen of workshops aangeboden.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.