Dagprogramma en behandeling

Het dagprogramma is een begeleidingsprogramma voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer naar school gaan door een samenloop van omstandigheden. De dagprogramma binnen Conaction is meer dan een dagbesteding. Er wordt middels een uitgebreid samengesteld maatwerk programmering gewerkt aan perspectief en een zo snel mogelijke terugkeer naar onderwijs. Het dagprogramma kan ook plaatsvinden in combinatie met onderzoek en behandeling en een uitgebreider maatwerktraject voor dagbehandeling.

Meer info over dagprogramma en behandeling
Onderzoek en behandeling
Kids Dagactivering
Kids naschoolse activering
Dagactivering 13 t/m 17
Gedragstrainingen
Onderwijskundige begeleiding
Psycho educatie
Weerbaarheidstrainingen
PMT
Agressie regulatie
Beweegleer & sport