Dagactivering voor 13 tot 17 jarigen

Conaction biedt dagactivering voor 13 tot 17 jarigeDe (intensieve) dagactivering helpt jongeren om hun intrinsieke motivatie te (her)vinden en persoonlijke doelen te verwezenlijken. Denk aan verbeteringen in zelfvertrouwen, concentratie, assertiviteit, agressieregulatie, voorbeeldgedrag en de situatie op school en thuis. Het herontdekken van het plezier in leren, samenwerken, versterking van het zelfbeeld, en zicht op talenten staan centraal. De (intensieve) dagactivering is bedoeld voor jongeren van 13 tot 17 jaar die door meervoudige (gedrags)problemen niet meer kunnen functioneren binnen het leefsysteem.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn:
• Autoriteitsproblemen
• Agressie en beheersingsproblemen
• Een negatief zelfbeeld / gebrek aan zelfvertrouwen
• Motivatieproblemen / uitvalgedrag op school of bij hulpverleningsinstelling
• Gebrek aan discipline en doorzettingsvermogen
• Problematische thuissituatie

Het gaat om jongeren die vaak door gedragsproblemen op meerdere leefgebieden niet meer positief kunnen functioneren; op school, in de vrije tijd en in de thuissituatie.
De eerste signalen zijn uitval of verwijdering van school, overlastgevende en/of kleine criminele activiteiten en een gespannen relatie met ouders. Met een intensief dagactiveringsprogramma worden weer structuur, rust, regelmaat en succeservaringen geboden.

De dagactivering biedt een uniek programma voor jongeren met (meervoudige) gedragsproblemen. Jongeren gaan door middel van een intensief groeps- en individueel programma werken aan positieve gedragsontwikkeling op school, thuis en in de vrije tijd. Wij bieden diverse sport- en spelmethoden, gedragsoefeningen en thematische activiteiten gericht op gedrag en communicatie, samenwerken en samen leren.

In het onderwijsprogramma begeleiden we jongeren individueel en in kleine groepjes om weer succesvol deel te kunnen nemen aan onderwijs. De pedagogische begeleiding is gericht op wat een jongere zelf nodig heeft om in de dagelijkse levensbehoefte en ritme te voorzien. Wij betrekken hierbij actief de ouders.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.