Kids Dagactivering

Kids Dagactivering is één van de succesvolle programma's van ConactionKIDS dagactivering helpt leerlingen om hun intrinsieke motivatie te (her)vinden en persoonlijke doelen te verwezenlijken. Denk hierbij aan zelfvertrouwen, concentratie, assertiviteit en agressieregulatie. Het herontdekken van het plezier in leren, samenwerken, versterking van het zelfbeeld, en zicht op talenten staan centraal.

KIDS dagactivering is een programma voor leerlingen van de basisschool uit groep 6, 7 en 8 die te maken hebben met (een combinatie van):

• Schooluitval
• Leerproblemen
• Gedragsproblemen
• Sociaal-emotionele problematiek
• Moeilijke thuissituatie

KIDS dagactivering is uitsluitend bedoeld voor leerlingen die (tijdelijk en/of gedeeltelijk) niet meer naar school gaan. Soms gebeurt er teveel in het dagelijks leven van een kind waardoor het zich niet meer kan handhaven op school, thuis of in de vrije tijd. Met rust, regelmaat, een veilige omgeving en persoonsgerichte begeleiding helpen wij kinderen om weer succesvol te kunnen deelnemen aan (passend) onderwijs. Ouders worden actief benaderd en betrokken bij de begeleiding van hun kind.

KIDS dagactivering biedt een unieke combinatie van:
• Educatie
• Gedragsoefeningen
• Groepsactiviteiten (sportief)
• Pedagogische ondersteuning
• Individuele coaching

Het educatieve gedeelte is gelijk aan het naschoolse programma van KIDS naschoolse activering. Daarnaast worden de leerlingen in samenwerking met school ook begeleid in het maken van hun schoolwerk, zodat een achterstand beperkt blijft.

Het dagprogramma biedt een combinatie van groeps- en individuele begeleiding gericht op het leren omgaan met gedragsuitingen op school, thuis en in de vrije tijd. Dit doen wij door middel van diverse sport- en spelmethoden, gedragsoefeningen en thematische activiteiten die zijn gericht op gedrag en communicatie, samenwerken, samen spelen en leren. Tijdens het dagprogramma wordt met de leerlingen gezamenlijk geluncht. Het bereiden en nuttigen hiervan maakt deel uit van het programma.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.