Weerbaarheidstrainingen

Conaction biedt weerbaarheidstrainingenDe weerbaarheidstrainingen zijn gericht op het versterken van assertiviteit (voor jezelf opkomen) en zelfvertrouwen (positief zelfbeeld en geloven in jezelf). Een aantal onderdelen van de training is gericht op de sociale vaardigheden. Weerbaarheidstrainingen worden vaak in groepsverband gegeven, maar sommige trainingen worden individueel gegeven.

Hierbij zijn de trainingen voor jongens en meiden vaak gescheiden. De weerbaarheidstraining bestaat uit een reeks van 10 tot 12 lessen. Het kan een onderdeel van het dagprogramma zijn, maar ook op aanvraag gegeven worden op een andere locatie (bv scholen, verenigingen etc).

In een weerbaarheidstraining kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:
● Omgaan met pesten
● Op een goede manier voor jezelf en anderen opkomen, zonder ruzie te krijgen
● Zelfbeheersing
● Omgaan met emoties
● Verwerking van sociale informatie: een beter onderscheid maken tussen goede en slechte bedoelingen
● Steviger in je schoenen staan
● Zelfvertrouwen krijgen of vergroten
● Respect voor jezelf en voor anderen krijgen
● Grenzen aangeven
● Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
● Lichaamstaal (bijvoorbeeld rechtop staan)
● Assertiviteit
● Zelfreflectie: het kind leert zich af te vragen welke gevolgen zijn of haar gedrag heeft
● Zelfkennis: het kind leert over zijn sterke en zwakke kanten