Crisisplaats

Conaction biedt crisisplaatsenIn dit traject wordt een jongere voor een periode van zes weken geplaatst in onze woongroep. Daar wordt vooral gewerkt aan een dagstructuur, waarin activiteiten die al goed gaan worden behouden. In de tussentijd wordt het systeem versterkt met intensieve ambulante hulp. Na 6 weken moet er meer duidelijkheid zijn over het perspectief en de gewenste doelen. Dit hulptraject wordt dan in gang gezet in overleg met de verwijzer. Indien zes weken in dit proces niet toereikend blijken, dan kan tot een verlenging besloten van nog eens zes weken.