Gezinsteams

Gezinsteam
De doelgroep voor deze manier van werken zijn gezinssystemen die in scheiding (vechtscheiding) liggen of gescheiden gezinssystemen met meerdere conflicterende zorgvragen bij kinderen en opvoeders. Vanuit verschillende disciplines wordt hulp en begeleiding ingezet in alle leefdomeinen. Dit kan ook betekenen dat vanuit andere voorzieningen zoals de WMO en het voorliggend veld inzet noodzakelijk is. Het gezinsteam is een kleinschalig multidisciplinair team dat een intensief begeleidingstraject vormgeeft waarbij alle gezinsleden rondom opvoeding, veiligheid en ontwikkeling worden begeleid.

Systeembegeleiding
Systeembegeleiding van Conaction bestaat uit het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders, verbeteren van de communicatie tussen ouders en kind en het veranderen van ingesleten gezinspatronen die een ongewenst effect hebben. Het doel is een veilig opvoedklimaat te scheppen waarbinnen kinderen zich zo goed als mogelijk kunnen ontwikkelen naar volwassenheid.

Daarnaast wordt met het gezin bekeken welke factoren van invloed zijn op het gezinsleven. De factoren die positief werken worden versterkt en voor de factoren die een negatief effect hebben wordt onderzocht wat mogelijk is om de invloed daarvan tot een minimum te beperken. Concreet kan dat betekenen dat samenwerking met financiële hulpverlening gezocht wordt als blijkt dat financiële problemen een onevenredige druk op het gezin leggen. Met ouders kan gekeken worden naar vormen van individuele hulpverlening wanneer blijkt dat individuele problematiek een positieve ontwikkeling voor het gezin in de weg zit.

De gezinsleden worden gestimuleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van mensen in hun netwerk ter ondersteuning van hun verbeterproces.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.