Wonen

Conaction biedt jongeren een plek om I(tijdelijk) te verblijven bij problemen thuisSoms is het niet meer mogelijk voor een jongere om thuis te wonen. Dat kan tijdelijk zijn of blijvend. Voor die situaties bieden wij een prettige en veilige oplossing binnen een kleinschalige woonvorm met 24 uursbegeleiding.

Iedereen heeft een fijne plek nodig om te wonen, of dat nu tijdelijk is of blijvend. Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen, kunnen bij ons een eigen plek krijgen. Wij bieden een huiselijke woonvorm van beperkte omvang met intensieve begeleiding. Deze woonvorm betreft een open woongroep (geen gesloten woonvorm) en is beschikbaar voor jongeren voor plaatsing vanuit vrijwillig kader als voor jongeren op basis van een uithuisplaatsing middels een rechterlijke machtiging.

Meer info over wonen:
Mentoraat / individuele coaching
Systeembegeleiding
Onderzoek en behandeling