Mentoraat / individuele coaching

Veel jongeren hebben moeite om een dagelijks gezond ritme te ontwikkelen. Er ontstaan vaak problemen rondom dag/nachtritme, voeding, lichamelijke verzorging, omgaan met geld, risicogedrag en/of andere (dagelijkse) bezigheden en momenten.

Om positieve gedragsverandering tot stand te kunnen brengen, is het nodig om juist aan deze zaken te werken. De pedagogische begeleiding is gericht op individueel contact met de jongere binnen het weekprogramma. De pedagogisch medewerker en/of mentor heeft periodiek contact met de jongere. Tijdens de begeleidingsgesprekken komen de volgende onderdelen (op basis van het handelingsplan) aan de orde:

● Voortgang van de leerdoelen
● Positieve en minder positieve ervaringen
● Contact met ouders, familie en vrienden
● Omgaan met problemen
● Uitstroomperspectief
● Dagelijkse Levensbehoeften