Dagactivering Jongvolwassenen 18 t/m 23 jaar

Jonge mensen kunnen in de knel raken door problemen die op hun pad komen; zicht op passend onderwijs en werk verdwijnt. Wij hebben er vertrouwen in dat ieder individu dat (weer) gezien en gehoord wordt, in staat is tot het nemen van verantwoordelijkheid en zelf actief kan leren meedenken aan oplossingen.

Dagactivering voor 18+ helpt de jongvolwassene om intrinsieke motivatie te (her)vinden en persoonlijke doelen te verwezenlijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen, concentratie, assertiviteit, agressieregulatie, voorbeeldgedrag en positief perspectief op opleiding of werk.

Het 18+ programma is bedoeld voor jongvolwassenen van 18 t/m 26 jaar die geen startkwalificatie, vervolgopleiding of weinig perspectief op werk hebben. Het gaat om jongvolwassenen die:

• Vroegtijdig school verlaten hebben
• Een uitkering ontvangen
• Geen werk of dagbesteding hebben
• Gedragsproblemen hebben

Het uiteindelijk doel is om deze jongvolwassenen te begeleiden naar onderwijs of werk/leerwerkbedrijf op MBO 2 niveau.

Dagactivering voor 18+ biedt een uniek programma voor jongvolwassenen die willen werken aan het behalen van een startkwalificatie en of perspectief op de arbeidsmarkt. Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

• Gedragstrainingen
• Fysieke weerbaarheid
• Mentale weerbaarheid
• Sociale vaardigheden
• Individuele begeleiding
• Leerwerktrajecten
• Workshops
• Onderwijs en beroepsoriëntatie

Jongeren gaan door middel van een intensief groeps- en individueel programma werken aan positieve gedragsontwikkeling in de verschillende leefgebieden: opleiding/werk, thuis en vrije tijd. Wij bieden diverse sport- en spelmethoden, weerbaarheidstrainingen en oefeningen gericht op positieve gedragsontwikkeling, communicatie, samenwerken en samen leren.
Om jongvolwassenen te kunnen begeleiden naar een passende opleiding of werkomgeving, bieden wij maatwerk gericht onderwijs dat aansluit op de individuele leervraag van de deelnemer.

Stichting Conaction biedt in de Eglantier onder andere een leerbedrijf Horeca en Zorg & Welzijn aan. Iedere deelnemer kan ook ervaring opdoen in andere werksoorten en dienstverlening. Vanuit Kansen voor Jongeren wordt een passend leerwerktraject gezocht en vindt begeleiding plaats tijdens het leerwerktraject.
Theorieonderwijs richt zich op beroepskeuzetesten, voorbereiding op toelatingstesten/vereisten voor een MBO-opleiding en praktische vaardigheden zoals sollicitatietraining, presentatie en ICT-vaardigheden.

De individuele begeleiding is gericht op wat een jongere zelf nodig heeft om in de dagelijkse levensbehoefte en -ritme te voorzien. Het herontdekken van eigen kracht, het plezier in leren en werken, samenwerken, versterking van het zelfbeeld en zicht op talentontwikkeling staan centraal.