Dagprogramma 17+ (t/m 26 jaar)

Jonge mensen kunnen in de knel raken door problemen die op hun pad komen; zicht op passend onderwijs en werk verdwijnt. Het perspectief raakt verloren en dat heeft vaak invloed op belangrijke individuele zaken. Wij zetten ons ervoor in dat ieder individu (weer) gezien en gehoord wordt, in staat is tot het ontdekken en versterken van persoonlijke talenten, het nemen van verantwoordelijkheid en zelf actief kan leren meedenken aan oplossingen.

Het dagprogramma 17+ helpt de jongvolwassene om intrinsieke motivatie te (her)vinden en persoonlijke doelen te verwezenlijken. Denk hierbij aan zelfvertrouwen, concentratie, assertiviteit, agressieregulatie, voorbeeldgedrag en positief perspectief op opleiding of werk.

Het 17+ programma is bedoeld voor jongvolwassenen van 17 t/m 26 jaar zonder startkwalificatie en vervolgopleiding of weinig perspectief op werk hebben. Het gaat om jongvolwassenen die:

• Vroegtijdig school verlaten hebben
• Een uitkering ontvangen
• Geen werk of dagbesteding hebben
• Gedragsproblemen, psychische problemen hebben

Dit unieke programma biedt kansen aan jongvolwassenen om te werken aan het behalen van een startkwalificatie en/of het verkrijgen van perspectief op de arbeidsmarkt. Het doel is om deze jongvolwassenen te begeleiden naar onderwijs of een werk/leerwerkbedrijf op de niveaus MBO 1, 2 of hoger.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

• Gedragstrainingen
• Fysieke weerbaarheid
• Mentale weerbaarheid
• Sociale vaardigheden
• Individuele begeleiding/coaching
• Leerwerktrajecten
• Workshops over verschillende leefgebieden zelfstandig wonen, financiën wet en regelgeving
• Onderwijs en beroepsoriëntatie/ meeloopdagen

Jongeren gaan door middel van een intensief individueel en groepsprogramma werken aan positieve gedragsontwikkeling in de leefgebieden opleiding/werk, thuis en vrije tijd. Wij bieden diverse sport- en spelmethoden, weerbaarheidstrainingen en oefeningen gericht op positieve gedragsontwikkeling, communicatie, samenwerken en samen leren.
Het theorieonderwijs richt zich op beroepskeuzetesten, voorbereiding op toelatingstesten/vereisten voor een MBO-opleiding en praktische vaardigheden zoals sollicitatietraining, presentatie en ICT-vaardigheden.

Om jongvolwassenen te kunnen begeleiden naar een passende opleiding of werkomgeving, bieden wij maatwerk gericht onderwijs dat aansluit op de individuele leervraag van de deelnemer. De individuele begeleiding is gericht op wat een jongere zelf nodig heeft om in de dagelijkse levensbehoefte en -ritme te voorzien.
Het herontdekken van eigen kracht, het plezier in leren en werken, samenwerken, versterking van het zelfbeeld en zicht op talentontwikkeling staan centraal.

Stichting Conaction biedt in de Eglantier onder andere een leerbedrijf Horeca en Zorg & Welzijn aan. Iedere deelnemer kan ook ervaring opdoen in andere werksoorten en dienstverlening. Vanuit Kansen voor Jongeren wordt een passend leerwerktraject gezocht en vindt begeleiding plaats tijdens het leerwerktraject. Dit doen wij in samenwerking met verschillende partners zoals Curio, Werkplein, Aleco Meet your Talents, jobcoaches en het bedrijfsleven.

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.