Ouderbegeleiding van jongvolwassenen (18 t/m 23)

Net zoals bij minderjarige kinderen kunnen ouders van jongvolwassenen problemen ervaren met inwonende kinderen. Door de volwassen leeftijd, toename van verantwoordelijkheden, sterkere eigen mening en financiële onafhankelijk kan het samenwonen met jongvolwassenen complex zijn.

De begeleiding van ouders van jongvolwassenen is gericht op het vinden van nieuwe omgangsvormen, leefregels, omgaan met financiën, afspraken maken en nakomen en de dagelijkse levensbehoeften. De gedeelde verantwoordelijkheid om samen te leven en een huishouden te draaien neemt toe naarmate kinderen volwassen worden. Bij de ouderbegeleiding wordt evenals bij jongeren systemisch gewerkt waarin Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit vaak wordt ingezet als methode.